ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH CHI ĐOÀN KHỐI DÂN
***
Số: -BC/ĐTN Si Ma Cai, ngày 05 tháng 7 năm 2010

BÁO CÁO
Sơ kết công tác Đoàn 6 tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2010 của Huyện đoàn Si Ma Cai, Chi đoàn Khối dân trong 06 tháng đầu năm đã thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác do đoàn cấp trên ban hành. Kết quả của các hoạt động cụ thể như sau.

PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

I. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
– 100% ĐVTN trong chi đoàn được phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhà nước và của Đoàn cấp trên. Các đồng chí trong chi đoàn luôn giữ vững lập trường kiên định với mục tiêu xây dựng đất nước tiến lên Chủ nghĩa xã hôi của Đảng và Nhà nước ta.
– Trong các cuộc họp, BCH chi đoàn thường tiến hành lồng ghép việc truyền tải thông tin của đoàn cấp trên đến đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đồng thời đề ra kế hoạch triển khai đầy đủ các nội dung đó. Bên cạnh đó là việc nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đoàn viên để có thể giúp cho hoạt động của chi đoàn sát với nhu cầu và tình hình thực tế của đoàn viên.
II. Công tác củng cố hoạt động đoàn và Đoàn tham gia xây dựng Đảng
– Trong 06 tháng đầu năm, BCH chi đoàn đã tiến hành tiếp nhận 04 đồng chí về tham gia sinh hoạt tại chi đoàn và làm thủ tục chuyển sinh hoạt đoàn cho 02 đồng chí.
– BCH chi đoàn cũng đã tiến hành họp và kiện toàn lại các chức danh Bí thư, phó bí thư chi đoàn do đồng chí Bí thư chuyển công tác.
– Tham mưu cho Chi bộ cử 01 đồng chí tham gia học lớp Đối tượng đảng với kết quả đạt loại giỏi.
– Tiếp tục theo dõi, định hướng tư tưởng và bồi dưỡng các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn phấn đấu trở thành đoàn viên ưu tú để trình chi bộ tạo điều kiện học lớp đối tượng Đảng trong thời gian tới.
III. Các phong trào của Đoàn
Nối tiếp các phong trào trong công tác đoàn của năm trước, trong 06 tháng đầu năm 2010, BCH chi đoàn tiếp tục đẩy mạnh việc tuyên truyền và vận động đoàn viên thanh niên tham gia hướng ứng các hoạt động và phong trào do đoàn cấp trên phát động.
1. Các hoạt động VHVN-TDTT
– Trong 6 tháng đầu năm 2010, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn đã hăng hái tham gia tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao để tham gia các chương trình hoạt động của Huyện đoàn nói riêng và của huyện nói chung. Nhìn chung các đông chí đoàn viên đều nhiệt tình, trách nhiệm với các hoạt động, không ngại khó, ngại khổ. Với sự nỗ lực đó chi đoàn đã tham gia buổi giao lưu văn nghệ Mừng Đảng-Mừng xuân Canh Dần 2010 được 02 tiết mục với 03 đoàn viên tham gia. Các hoạt động văn hoá văn nghệ trong các đợt cao điểm như: Tháng Thanh niên, chào mừng ngày sinh nhật Bác 19/5, chào mừng Đại hội Chi bộ … cũng được đoàn viên chi đoàn hưởng ứng và tham gia đầy đủ.
– Đoàn viên trong chi đoàn cũng đã tham gia tập luyện và thi đấu giải cầu lông do LĐLĐ huyện, trung tâm VHTT tổ chức với hơn 20 lượt VĐV tham gia kết quả đạt……
– Phối hợp với Đoàn xã Bản Mế tham gia giải Bóng đá 7 người do huyện tổ chức. Tuy không đạt giải nhưng qua đó cũng góp phần tạo sân chơi lành mạnh cho đoàn viên trong chi đoàn rèn luyện sức khoẻ, nâng cao đời sống tinh thần. Bên cạnh đó cũng chính là việc thực hiện tốt sự phối hợp trong hoạt động công tác đoàn với đoàn cơ sở kết nghĩa theo chủ trương của Huyện đoàn Si Ma Cai.
2. Phong trào “5 xung kích, 4 đồng hành”
a. Phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc”
– Các nội dung cơ bản của phong trào đã được BCH chi đoàn triển khai tới toàn thể đoàn viên trong chi đoàn. Do đặc thù là Chi đoàn khối cơ quan nên các đồng chí đoàn viên thanh niên tập trung vào việc xung kích thực hiện cải cách thủ tục hành chính.
– Trong công việc các đồng chí đoàn viên luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Việc tiếp đón cơ sở luôn tận tình chu đáo, đảm bảo giải quyết công việc nhanh gọn, không gây phiền hà sách nhiễu với quần chúng nhân dân.
b. Phong trào “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”
– Việc nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, thể chất luôn được chi đoàn quan tâm và triển khai thực hiện. 100% đoàn viên thanh niên tham gia tập luyện văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao để rèn luyện sức khoẻ và tham gia thi đấu khi các giải thể thao được tổ chức.
– Nhiều đồng chí đã tích cực tìm tòi, học hỏi tiếp thu những kiến thức mới, cách làm hay sáng tạo áp dụng vào trong công việc nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, đạt nhiều thành tích cao trong công tác. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như những kỹ năng trong công việc được cải thiện rõ rệt.
3. Các hoạt động khác
– Về công tác chuyên môn: Nhìn chung các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn đều đã thực hiện tốt nhiệm vụ, các quy định, quy chế hoạt động của cơ quan.
– Hoạt động tình nguyện: Hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2010 do Huyện đoàn phát động, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn cũng đã tham gia Lễ ra quân Tháng Thanh niên và đồng thời thực hiện tốt việc tham gia dọn vệ sinh các tuyến đường trong trung tâm huyện là hoạt động hưởng ứng của ĐVTN trong huyện nói chung đối với Tháng Thanh niên.
– 100% đoàn viên trong chi đoàn đã tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên khối. Các hoạt động tưới nước, chăm sóc, bảo vệ cây xanh cũng được đoàn viên thanh niên trong chi đoàn hưởng ứng tham gia.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 06 THÁNG CUỐI NĂM 2010

I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
– BCH chi đoàn tiếp tục quán triệt đến các đồng chí đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
– Triển khai đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Chi bộ và đoàn cấp trên đến 100% đoàn viên trong chi đoàn.
II. Công tác củng cố tổ chức đoàn và đoàn tham gia xây dựng Đảng
– Trong 06 tháng cuối năm, phấn đấu kết nạp từ 01-02 đồng chí đoàn viên ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng.
III. Các phong trào đoàn
– Tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động do đoàn cấp trên phát động.
– Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào hoạt động đoàn để chi đoàn thực sự là nơi rèn luyện và phát triển của đoàn viên thanh niên trong chi đoàn.
– Các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT sẽ được củng cố và duy trì tạo môi trường lành mạnh giúp đoàn viên thanh niên nâng cao đời sống văn hoá tinh thần và phát triển thể chất.
– Trong 06 tháng cuối năm, Chi đoàn sẽ thực hiện từ 01 đến 02 đợt tình nguyện hướng về cơ sở.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác đoàn 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2010 của BCH Chi đoàn Khối dân huyện Si Ma Cai./.

Nơi nhận: Phó bí thư
– Chi bộ (b/c);
– Huyện đoàn (b/c);
– Lưu Chi đoàn. TM. BCH CHI ĐOÀN

Đinh Đức Trung

Advertisements